AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

Aikido klub Musubi Zagreb

Aikido je japanska borilačka vještina nastala prvom polovicom prošlog stoljeća. Osnivač Aikido-a, O-Sensei Morihei Ueshiba (1883. - 1969.) razvio je Aikido kroz intenzivno izučavanje klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito Ryu Aiki Jujutsu-a i Kenjutsu-a (borbe s mačem).

Usprkos miroljubivoj filozofiji i inzistiranju na nenasilju, Aikido tehnike su izuzetno učinkovite i primjenjive.