AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

AIKIDO

RAZNO

 Je li O-Sensei uistinu otac modernog aikidoa?

Stanley Pranin, Aikido Journal

 

Aikido na djelu - Borba uz dašak ljubavi

Terry Dobson

 

The development of Ki

Patrick Augé Sensei

Kokyu-Ryoku - moć daha

Predrag Jukić

 

Gaijin no bunko - Dojo izvan Japana

D. Seidman, Fuji Yama Dojo

 

Zanshin - bez oklijevanja

štovani Anzan Hoshin Roshi

 

• Reigi

Fuji Yama Dojo

 

Bujutsu i duh shugya

D. Seidman, Fuji Yama Dojo

 

Oštrica samuraja

D. Seidman, Fuji Yama Dojo