AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

Aikido je japanska borilačka vještina nastala prvom polovicom prošlog stoljeća. Osnivač Aikido-a, O-Sensei Morihei Ueshiba (1883. - 1969.) razvio je Aikido kroz intenzivno izučavanje klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito Ryu Aiki Jujutsu-a i Kenjutsu-a (borbe s mačem).

Riječ Aikido sastoji se od tri japanska znaka (Kanji): Ai - ujediniti; Ki - duh; Do - put. Posljednji znak od posebnog je značaja jer označava put ili filozofiju života. Aikido je od 1923. do 1941. bio poznat kao Aiki Bujutsu (jutsu - sistem borilačkih tehnika), ali je O-Sensei nakon Drugog svjetskog rata promijenio ime i principe Aikido-a, kako bi stvorio vještinu koja će povezivati ljude umjesto da služi međusobnom uništenju.

Usprkos miroljubivoj filozofiji i inzistiranju na nenasilju, Aikido tehnike su izuzetno učinkovite i primjenjive.

Aikido se sastoji od tehnika borbe bez oružja (taijutsu), tehnika sa mačem (ken) i štapom (jo).

O Sensei Tai no henko