AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

AIKIKAI FOUNDATION I IAF

Aikikai Foundation je krovna aikido organizacija, također poznata i kao Aikikai Hombu ili samo Aikikai. Smještena je u Tokiju, a osnovana je i priznata od japanske vlade 1940. godine. Aikikai je također centralno sjedište Svjetske aikido federacije (IAF) koje je nadležno za nadzor i organizaciju Aikikai federacija unutar zemalja diljem svijeta. Predsjednik IAF-a je trenutni Doshu Moriteru Ueshiba. IAF je osnovan 1976. godine i priznat je od največih međunarodnih sportskih organizacija poput International World Games Association-a (IWGA), Saveza međunarodnih sportskih organizacija (GAIF) i Svjetskog Olimpijskog odbora.

1969. godine, nakon smrti O Senseija, brigu za Aikikai je preuzeo njegov sin Kisshomaru Ueshiba koji je svojom smrću 1999. godine prepustio obaveze svom sinu Moriteru Ueshibi, trenutnom Doshu-u, kako je to uobičajeno po japanskoj tradiciji.

1968. godine je originalna drvena zgrada Aikikai Hombu dojo-a zamijenjena modernom betonskom zgradom na 4 kata i 3 zasebne dvorane za vježbanje. Svakodnevno stotine aikidoka iz cijelog svijeta dolaze u Hombu dojo i imaju mogućnost trenirati od 6:30 sati ujutro do 21:00 sat navečer.

 

Doshu Kisshomaru UeshibaKisshomaru Ueshiba 1921-1999

1921. rođen 27. lipnja u Ayabe-u

1946. diplomira na univerzitetu u Wasada-u, studij Ekonomije i političkih znanosti

1956. daje prvu demonstraciju aikida i počinje podučavati aikido pučanstvu

1957. izdaje prvu knjigu AIKIDO

1969. preuzima titulu Aikido Doshu

1995. prima Zui Hosho medalju od japanske vlade

1999. preminuo 4. siječnja u 77. godini

 

Doshu Moriteru UeshibaMoriteru Ueshiba 1951-

1951. rođen 4. aprila u Tokiju

1976. diplomira na univerzitetu u Meiji Gakuin-u, studij Ekonomije

1996. postaje Generalni direktor Hombu dojo-a

1999. preuzima titulu Aikido Doshu