AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

Završetak školovanja za prve trenere aikida u Hrvatskoj

Zagreb, 12. ožujka 2018. - Hrvatska olimpijska akademija (HOA) je u suradnji s Hrvatskim aikido savezom završila izobrazbu prvog naraštaja trener(ic)a aikida, započetu u svibnju prošle godine.
Od ukupno 22 upisana kandidata, njih 21 (20 muškaraca i jedna žena) uspješno je položilo sve ispite i steklo javnu ispravu Uvjerenje o osposobljenosti za trener(ic)e aikida.


Promocija novih trenera i trenerice aikida održana je u subotu, 10. ožujka 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u okviru Međunarodnog aikido susreta. Uz polaznike edukacije, promociji su nazočili i japanski veleposlanik u RH, Njegova Ekselencija Keiji Takiguchi, predsjednik upravnog odbora HOA-e, ujedno i predsjednik Hrvatskog aikido saveza Tonči Tadić te ravnatelj HOA-e Saša Ceraj.


U desetomjesečnoj edukaciji i s odličnim uspjehom, zvanje trenera aikida zaslužili su i trojica trenera iz Aikido kluba Musubi; Davor Karlović, Rade Sikirić i Musubi Dojo-cho Predrag Jukić.
Čestitamo! おめでとうございます!